Klachtenformulier

Wanneer een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen of klachten heeft/hebben op of over het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van FACET Accountants en Adviseurs of FACET Audit dan kan/kunnen deze zich wenden tot onze directie (Cees-Jan Kwakernaak, Wim de Jong of Cor van Marle).

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Aanspreekvorm (verplicht)
MevrouwDe Heer

Voornaam/-letters: (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Bedrijfsnaam (verplicht)

Uw emailadres (verplicht)

Onderwerp

Uw klacht