ANBI? Publiceer vóór 1 juli de jaarcijfers!

By 16 juni 2017Fiscaal, Nieuws

Is uw instelling aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Publiceer dan vóór 1 juli 2017 de jaarcijfers over 2016. Doet u dit niet of bent u te laat, dan riskeert u het verlies van de ANBI-status.

Publicatieplicht

Het op tijd (binnen zes maanden na afloop van het boekjaar) publiceren van de jaarcijfers is één van de vereisten voor het behoud van de status. De jaarcijfers betreffen de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting. Publiceren mag op de eigen website of op een gemeenschappelijke internetsite met andere goede doelen.

Let op! Publiceer op tijd. Zo voorkomt u dat de Belastingdienst de instelling niet meer als ANBI aanwijst of de status zelfs met terugwerkende kracht intrekt.


Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met onze Belastingadviseur Stephan Rijsdijk.

Contact opnemen »