Top 10-maatregelen voor 2018

By 13 september 2017Fiscaal, Nieuws

Het is bijna  Prinsjesdag. Dan komen er nieuwe belastingplannen voor 2018 op tafel. Een aantal maatregelen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangenomen. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2018 zetten we dan ook nu al voor u op een rij.

1. Tarief vennootschapsbelasting omlaag

Vanaf 2018 is uw bv minder vennootschapsbelasting verschuldigd. De eerste schijf wordt dan verlengd. Nu betaalt uw bv over de eerste € 200.000 winst 20% belasting. Per 2018 wordt dit €250.000, in 2020 €300.000 en in 2021 €350.000.

2. Box 3

Ook in 2018 moet u gewoon belasting betalen over uw box 3-vermogen. De forfaitaire rendementspercentages van de drie vermogensschijven zijn nu al bekend. Ervan uitgaande dat het heffingsvrije vermogen blijft staan op €25.000 per persoon, ziet box 3 er in 2018 als volgt uit:

Vermogensschijf  Vermogen na aftrek heffingsvrij vermogen  Forfaitair rendementspercentage 
1 Minder of gelijk aan €75.000 2,65% (2017: 2,87%)
2 Meer dan €75.000 en minder of gelijk aan €975.000 4,52% (2017: 4,60%)
3 Meer dan €975.000 5,38% (2017: 5,39%)

3. Minimumloon voor opdrachtnemers

Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, geldt vanaf volgend jaar ook voor opdrachtnemers die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Er zijn plannen om het wettelijk minimumloon ook uit te breiden naar andere overeenkomsten, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst.

4. Loonkostenvoordeel

Met ingang van 2018 worden er vier loonkostenvoordelen (LKV’s) voor werkgevers ingevoerd. Dit zijn tegemoetkomingen wanneer u een uitkeringsgerechtigde oudere in dienst neemt of iemand met een arbeidsbeperking. In uw aangifte loonheffingen kunt u, mits voldaan aan de voorwaarden, een verzoek doen voor de volgende tegemoetkomingen:

  • LKV oudere werknemer
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

De loonkostenvoordelen vervangen de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer wordt niet vervangen en vervalt dus definitief per 1 januari 2018.

5. Pensioenleeftijd omhoog

De pensioenrichtleeftijd gaat omhoog naar 68 jaar. Deze rekenleeftijd wordt gebruikt voor de berekening van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw. De AOW-gerechtigde leeftijd gaat in 2018 omhoog naar 66 jaar.

6. Nieuwe regels stukloon en meerwerk

De regels voor het betalen van stukloon worden per 1 januari 2018 aangepast. Betalen op basis van stukloon blijft mogelijk, maar u moet wel minimaal het wettelijk minimumloon per daadwerkelijk gewerkt uur betalen. Ook de regels voor meerwerk veranderen. Verricht uw werknemer langer arbeid dan de normale arbeidsduur, dan hoort hij ook voor deze extra uren gemiddeld minstens het minimumloon te verdienen.

7. Aandelenoptieregeling voor innovatieve start-up

Vanaf 2018 is er een fiscaal gunstige aandelenoptieregeling voor werknemers van een innovatieve start-up. Onder bepaalde voorwaarden is 25% van het als loon in aanmerking te nemen bedrag bij uitoefening of vervreemding van de aandelenoptie vrijgesteld. De genoten vrijstelling bedraagt maximaal € 12.500 (25% van € 50.000). Uw bedrijf kwalificeert als een innovatieve start-up als u op het moment van toekenning van het aandelenoptierecht beschikt over een S&O-verklaring voor starters.

8. Aanpassing verhuurderheffing

De verhuurderheffing wordt aangepast. U krijgt met deze heffing te maken als u meer dan tien huurwoningen bezit waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens (sociale huurwoningen). Die heffingsvrije voet van tien huurwoningen gaat in 2018 naar vijftig huurwoningen. Verder wordt de in aanmerking te nemen waarde van de verhuurde woning voor de berekening van de verhuurderheffing gemaximeerd op €250.000. Tevens vallen woningen die zijn aangewezen als rijksmonument niet meer onder de heffing.

9. Minder energie-investeringsaftrek

Het percentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) gaat verder omlaag van 55% naar 54,5%. U komt voor de EIA in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat staat vermeld op de Energielijst. Het investeringsbedrag moet meer zijn dan €2.500 en u moet de investering binnen drie maanden na het aangaan van uw investeringsverplichting aanmelden bij RVO.nl.

10. Beperking hypotheekrenteaftrek

Tot slot wordt ook de aftrek van hypotheekrente weer verder beperkt. In 2018 is de aftrek van de (hypotheek)rente die u betaalt voor uw eigen woning in de 4e belastingschijf (52%), beperkt tot 49,5%.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.

Contact opnemen »

FACET Accountants & Adviseurs is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.

Om je website optimaal te benutten heb heb je cookies nodig. Wij maken geen gebruik van zogenaamde marketing-cookies. Door gebruik te maken van deze site gaat u hiermee akkoord. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u hieronder op "Accepteren" klikt, stemt u daarmee in.

Sluit informatie