Audit

Accountant 3.0: het verleden is goed, de toekomst is beter

‘De jaarrekening is in feite oud papier. Dat is al jaren ons statement. Natuurlijk heeft de jaarrekening waarde als checkmoment, maar u als ondernemer wil vandaag de dag toch het hele jaar door in control zijn?!

Continuous Monitoring
‘Continuous monitoring’ is de toekomst, waarbij wij samen met u nauwer zullen optrekken. Hierdoor ontstaat betere managementinfo voor de leiding van uw onderneming, kunt u scherper (bij)sturen en bieden wij naast de wettelijke taak echt een toegevoegde waarde.

Deze visie heeft bij FACET geleid tot een verandering van het controleproces.

Wellicht ervaart u ons of uw huidige accountant als ‘noodzakelijk’ omdat u nu eenmaal verplicht bent een wettelijke controle uit te laten voeren. FACET biedt u daarom graag een meerwaarde in de transitie naar Audit 3.0.

Van verplichting naar verlichting. Maar hoe doen wij dat? Wat is onze visie over ons eigen vak nu en in de toekomst?

Controleaanpak
Wij vertellen u graag meer over  onze controleaanpak.

Maak afspraak »

In ons magazine Questies gaan Cor van Marle en Jenny Brocke dieper op Audit 3.0 in. ‘Met de gegevens uit de accountantscontrole is nog zoveel meer te doen. Real time informatie helpt ondernemers sturing te geven aan hun onderneming.’

Lees het artikel »

FACET IT Audit waakt over uw processen

Binnen uw onderneming worden de financiële en administratieve gegevens steeds vaker geautomatiseerd vastgelegd, verwerkt en uitgewisseld. Dat bespaart tijd en kosten. Maar hoe betrouwbaar zijn uw IT-systemen en processen eigenlijk? Het analyseren hiervan zien we bij FACET als een onderdeel van onze controlewerkzaamheden.

IT-tools

Wilt u beter inzicht in en beheersing van uw bedrijfsprocessen? Dan zetten we hiervoor speciale IT-tools in, te weten data-analyse en process mining. Met de informatie die deze tools vergaren, kunnen we prestaties binnen uw onderneming met elkaar vergelijken en uw bedrijfsprocessen optimaliseren.

Richard Verkerk is een van  onze data-analyse specialisten binnen ons Auditteam. ‘Dankzij het gebruik van IT-tools kunnen we inzoomen op de uitzonderingen en op zaken die operationeel en financieel niet goed lopen binnen een bedrijf. Daarop kunnen ondernemers vervolgens direct inspelen.’

Wilt u dat FACET ook over uw processen waakt? Neem dan contact op. Wij geven u graag een nadere toelichting.

Maak afspraak »
Verplicht digitaal deponeren boekjaar 2016

In ons magazine Questies vertelt Richard Verkerk meer over hoe IT-tools zorgen voor kennis en inzicht.

Lees het artikel »

Controle van de jaarrekening

‘Samen waarmaken’ om voortdurend in control te zijn, dat is waar het om gaat. Om dit te realiseren, analyseerden we bij FACET onze eigen werkwijze waardoor we een geweldige kans zagen om het audit-proces te vernieuwen. De huidige aanpak is gedegen en gestructureerd, maar stemmen we nog veel meer af op uw wensen. Dat doen wij door meer te delen, meer beeld en minder proza te gebruiken. Inzichten die we tijdens de controle opdoen, vertalen we naar het perspectief van uw onderneming. Dichter bij u en bij uw bedrijf staan, meer contactmomenten, het proces transparant maken en vooral u meenemen in het proces. De blueprint van het controleproces verschaft transparantie en, nog belangrijker, het geeft inzicht in wat op welk moment gebeurt.

Van verplichting naar verlichting

U bent wettelijk verplicht uw jaarrekening te laten controleren omdat u aan de daarvoor geldende criteria voldoet. Wilt u van deze verplichting een verlichting maken? Met andere woorden: Wilt u de controle van de jaarrekening als toegevoegde waarde voor uw onderneming gaan ervaren? Dankzij onze nieuwe controle-aanpak kunnen wij dat voor u realiseren. Wij gaan namelijk veel verder dan de standaard accountantscontrole.

Buitenlandse deelnemingen

Heeft u belangen in het buitenland? Of heeft u als Nederlandse onderneming te maken met buitenlandse investeerders en aandeelhouders? Dan heeft u ongetwijfeld al ervaren dat dit specifieke problematiek en wet- en regelgeving met zich mee brengt.

Expertise

Wilt u ervan verzekerd zijn dat u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen? Maak dan gebruik van de expertise van onze auditors. Zij zijn ervaren in consolidaties van Nederlandse en buitenlandse deelnemingen en in het samenstellen van ‘reporting packages’ op maat. Via ‘audit questionnaires’ vergaren onze auditors op efficiënte wijze alle relevante informatie over uw onderneming(en) in het buitenland.

Wilt u van gedachten wisselen over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.

Neem contact op »

Risicomanagement en interne beheersing

Als ondernemer is het belangrijk om uw interne en externe risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen. Want zo kunt u de gevolgen hiervan zo beperkt mogelijk houden. Maar hoe doet u dat zo efficiënt mogelijk?

Risicobewustzijn

Risicomanagement gaat verder dan het opzetten van een structuur en het bijhouden van lijstjes. Het is vooral van belang om risicobewustzijn te creëren bij iedereen die bij uw onderneming betrokken is. Attitude, gedrag en cultuur bij uw mensen is minstens zo belangrijk als allerlei externe factoren.

Rampen

Het proactief inspelen op natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen is een noodzakelijke procedure. Een goed doordacht calamiteitenplan en plan van crisis management is daarin de eerste stap. Het is belangrijk om beleid en procedures te formuleren en werknemers in de hele organisatie op te leiden en te trainen in hoe gezamenlijk en op een verantwoordelijke manier te handelen op het moment dat er een ramp gebeurt.

U wilt als bedrijf veerkrachtig kunnen optreden bij tegenslagen?

Onderdeel van de controle

Bent u ook van mening dat risicomanagement onderdeel zou moeten zijn van de controle van uw jaarrekening? Dan spreken we dezelfde taal. In onze controle-aanpak zijn risico’s, risicomanagement, AO/IC en interne beheersingsmaatregelen vaste aandachtspunten. Wij helpen onze klanten bij het opzetten van AO/IC, het treffen van interne beheersingsmaatregelen en het inbedden hiervan in de dagelijkse processen. Ook bieden we ondersteuning bij het ontwikkelen van ‘checks and balances’ en andere vraagstukken op het gebied van risicomanagement.

Wilt u ook ‘in control’ zijn en blijven van uw onderneming? Maak dan gerust een afspraak.

Maak afspraak »

Accountancy

Business Management ondersteuning

Fiscaal

Personeelsdiensten