Personeelsdiensten

FACET Personeelsdiensten

De Personeelsdiensten van FACET (onze afdeling HRM-lonen) richten zich op de diverse vlakken als het gaat om personeelszaken; dat wil zeggen zowel de instroom, als de doorstroom en de uitstroom van uw personeel. Daarnaast verzorgen wij natuurlijk ook de salarisadministratie.

Wij kunnen werkzaamheden voor u verrichten op het gebied van:

FACET PersoneelsLoket

U wilt in één keer inzicht hebben in uw salarisadministratie én in uw personeelsadministratie. Op elk gewenst moment van de dag en vanaf elke gewenste locatie. Dankzij FACET PersoneelsLoket is dat mogelijk. Deze webbased applicatie zorgt ervoor dat u nooit meer op meerdere plekken naar informatie hoeft te zoeken. Bovendien is alle informatie 24/7 direct beschikbaar en is is uw informatie uiteraard goed beveiligd.

Verschillende servicepakketten

Vindt  u het prettig als alles op het gebied van uw personeelsadministratie uit handen wordt genomen? Of wilt u liever wel zelf mutaties en wijzigingen verwerken? Wij werken met verschillende servicepakketten waarbij uw wensen steeds centraal staan.

Employee Self Service (werknemersportaal)

Wij bieden de mogelijkheid om via de module Employee Self Service uw medewerkers toegang te geven tot bepaalde informatie te geven, zoals loonstroken en jaaropgaven. Een module die ook via de smartphone te benaderen is.

Maak een afspraak met Lia Ebing of Mirjam de Vaal, zij kunnen u vertellen wat alle mogelijkheden zijn. Of bekijk de voordelen van ons FACET Personeelsloket.

Inloggen FACET Personeelsloket »
Bekijk demo FACET Personeelsloket »

Begeleiding bij disfunctioneren en dossieropbouw

Iedere (HR) manager of leidinggevende krijgt er wel eens mee te maken: een werknemer die niet naar behoren functioneert. De werknemer komt bijvoorbeeld regelmatig te laat, negeert instructies, haalt bepaalde targets niet of kan technische ontwikkelingen door een gebrek aan kennis niet meer bijbenen.

Wilt u dat een werknemer zijn functioneren verbetert, dan is het in eerste instantie belangrijk om hem of haar hier tijdig op aan te spreken. Gebeurt dit niet dan zal de werknemer immers denken dat alles ‘wel goed is’. Daarnaast moet de werknemer in de gelegenheid worden gesteld zijn functioneren te verbeteren. Duidelijk moet worden gemaakt wat de gevolgen zullen zijn, als dit niet lukt. Alleen op deze manier zal de werknemer zijn functioneren daadwerkelijk op het gewenste niveau kunnen brengen. En heeft u, als hij daar niet in slaagt, een dossier waarmee u tot beëindiging van het dienstverband zou kunnen komen.

Bij disfunctioneren van een medewerker moet u stapsgewijs een proces doorlopen. Wij kunnen u daarin begeleiden.

Advies op maat nodig?

Neem dan contact op met onze  Arbeidsjurist Mr. Suzelle Koeken.

FACET Talent

De maatschappij, arbeidsmarkt, uw organisatie en daarmee ook uw personeel, is aan verandering onderhevig. Het ‘oude’ beklemmende beoordelingssysteem past niet langer. Daarop is een nieuw beoordelingssysteem ontwikkeld, waarin de medewerker deze keer daadwerkelijk centraal staat. FACET is van mening dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen ontwikkeling en doorgroei. FACET Talent zet in op eigen initiatief en niet langer op een ‘standaard’ uitgestippeld loopbaanplan. Medewerkers moeten aangeven wat ze willen, hoe ze dat denken te bereiken en vervolgens moeten ze daar zelf actie op ondernemen. Rol, houding en gedrag van de individuele medewerker wordt steeds belangrijker.

Door middel van stimulerende vragen (wat is je stip op de horizon?), het kiezen van een interne mentor, wordt de ontwikkeling van uw medewerker op een andere manier ingestoken. In plaats van een afwachtende houding wordt uw werknemer gestimuleerd naar een actieve houding.

Wat is hiervan het resultaat? Bevlogen en gemotiveerde medewerkers maken immers het verschil onder aan de streep.

Inhoud niet beschikbaar door uitgeschakelde cookies

Seminars en trainingen

U wilt uiteraard op de hoogte blijven van allerlei ontwikkelingen op het gebied van personeel en arbeidsvoorwaarden. Daarom organiseren wij voor onze klanten regelmatig seminars en trainingen. Zo bent en blijft u altijd up-to-date.

Onze bijeenkomsten
 • Loon FACessies. Tijdens deze interactieve sessies discussieert u met collega-ondernemers over actuele onderwerpen. Bijvoorbeeld over loonbeslagen, het opbouwen van een goed dossier of omgaan met langdurig ziekteverzuim.
 • Een jaarlijks terugkerend seminar over de nieuwe regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van loonadministratie, HRM en arbeidsrecht.
 • Training: het systeem van functioneren en beoordelen. U leert functioneringsgesprekken te voeren met uw medewerkers en te achterhalen wat er bij hen speelt.

Wilt u meer weten over de inhoud van bovenstaande trainingen of over data en wijze van aanmelding? Neem dan contact met ons op.

Maak afspraak »

FACET Juridische dienstverlening

Onze juridische dienstverlening bestaat uit meerdere takken. Heeft u vragen over bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, de toepasselijke cao of de nieuwe Wet Werk en Zekerheid? Of heeft u een geschil met uw medewerker op bijvoorbeeld het gebied van functioneren?

Wij ondersteunen u graag bij:

 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten, personeels- of verzuimhandboek en andere personeelsgerelateerde overeenkomsten
 • Begeleiding bij conflicten met uw personeel (o.a. op het gebied van (dis)functioneren en verzuim)
 • Begeleiding einde dienstverband wanneer u er samen niet uitkomt.

FACET staat u graag bij. Voor vragen kunt u contact opnemen met Suzelle Koeken

FACET Verzuimservice

Als ondernemer heeft u te maken met ziekteverzuim. Dit kan voor korte duur zijn, bij een enkeling duurt dat langer. Als werkgever wordt er veel van u verwacht bij de begeleiding van een (langdurige) zieke werknemer. Daarnaast kunt u geconfronteerd worden met hoge kosten. Een zieke werknemer kost gemiddeld € 250,- per dag!

U kunt de aanpak van uw zieke personeel op verschillende manieren inrichten. Dit kan via een arbodienst, maar u kunt dit ook in eigen beheer nemen. FACET begeleidt u met uw verzuim in eigen beheer in onze FACET Verzuimservice:

Voordelen:
 • Ondersteuning en begeleiding bij de re-integratie van uw personeel
 • Één vaste contactpersoon
 • Verzorgen van communicatie via een ‘eigen’ bedrijfsarts
 • FACET levert maatwerk, niet elke ziekmelding is hetzelfde
 • Begeleiding en/of verzorging casemanagement
 • Facturering op basis van losse verrichtingen (u betaalt slechts een vaste abonnementsprijs en op het moment dat u onze diensten nodig heeft (langdurig ziektegeval) gelden onze uurtarieven)

Om aan alle verplichtingen te voldoen als werkgever (onder meer Wet Verbetering Poortwachter) maakt FACET gebruik van een speciaal softwarepakket. Dit pakket heeft een koppeling met ons PersoneelsLoket, u hoeft uw gegevens dus maar een keer in te voeren (als u ook gebruik maakt van onze salarisadministratie). In het softwarepakket (Absentiemanager) zijn verschillende functionaliteiten beschikbaar, onder meer een tijdslijn en actielijst, waardoor u in een oogopslag al uw taken en positie in het re-integratieproces inzichtelijk heeft.

Geïnteresseerd? Download hier onze folder en neem contact op met een van onze collega’s.

Mediation

U gaat een conflict, net zoals de meeste mensen, waarschijnlijk liever uit de weg. Maar als u om wat voor reden dan ook, toch in een conflictsituatie terecht komt, is het verstandig om een neutrale, deskundige partij in te schakelen. Een partij die ervoor zorgt dat de communicatie op gang blijft en die probeert te komen tot een optimale besluitvorming voor alle partijen.

U wilt uw conflict echt oplossen? Neemt u dan contact op met een van onze mediators.

Maak afspraak »

Werken via FACET

U bent op zoek naar personeel dat past binnen uw organisatie? Dankzij onze HRM-expertise weten wij bij deze zoektocht de juiste wegen voor u te bewandelen. Daarnaast kennen wij uw organisatie en weten we welke medewerkers bij uw onderneming passen. Dat maakt het selecteren van kandidaten een stuk eenvoudiger.

Wij kunnen u hierbij op tal van manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld door uw vacature op onze website plaatsen. Maar ook door u te helpen bij het afnemen van sollicitatiegesprekken. Wilt u meer weten? Maak dan een afspraak.

Accountancy

Audit

Business Management ondersteuning

Fiscaal