Bron: Stichting PAWW

De PAWW is de private uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van deze PAWW-uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering. De duur van deze uitkering is maximaal 14 maanden. De uitkering is aan voorwaarden verbonden. De keuze voor deelname aan de PAWW is vrijwillig per cao. Werknemers en werkgevers besluiten in het cao-overleg tot deelname aan de PAWW. In het PAWW-reglement zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers vastgelegd. De werknemer betaalt de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon en draagt deze af aan Stichting PAWW. In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW-uitkering aan een maand voorafgaand aan de beëindiging van de wettelijke uitkering. Stichting PAWW verzorgt de uitkering aan rechthebbende.

Sociaal akkoord

In het Sociaal Akkoord 2013 hebben werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken op cao-niveau een private aanvulling van maximaal 14 maanden WW te introduceren. Met deze aanvulling is het WW recht voor werknemers weer hersteld tot het niveau van 31 december 2015. Het Kabinet heeft toegezegd dat de cao-afspraken in beginsel algemeen verbindend worden verklaard.

Wijzigingen in WW

Per 1 januari 2016 zijn in de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen wijzigingen doorgevoerd.

Opbouw:

  • Vanaf 1 januari 2016 bouw je vanaf het 10e jaar een halve maand WW-recht op. Tot en met het 10e dienstjaar blijft dat een maand per dienstjaar.
  • Het opgebouwd arbeidsverleden tot 2016 blijft bestaan als grondslag voor je WW recht. Elk jaar arbeidsverleden voor 2016 geeft recht op één maand WW.

Duur:

  • De maximale WW-duur wordt geleidelijk ingekort van 38 naar 24 maanden.
  • De overgangsregeling is dat deze afbouw plaatsvindt met 1 maand per kwartaal, van 1 januari 2016 tot 1 juli 2019 (14 kwartalen).

Hoogte:

  • De hoogte van de WW blijft ongewijzigd, dat wil zeggen, loongerelateerd.

Oplossing

De PAWW is ontwikkeld om de Private Aanvulling van de WW en loongerelateerde WGA te realiseren.

Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting PAWW.

FACET Accountants & Adviseurs is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.

Om deze website optimaal te benutten maken wij gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u op "Accepteren" klikt, stemt u daarmee in. Lees hier onze Privacy verklaring

Sluit informatie