U bent leerbedrijf en heeft (of had) leerlingen in dienst in het afgelopen schooljaar? Wellicht komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze subsidie kan oplopen tot maximaal € 2.700 per leerling per schooljaar! FACET Personeelsdiensten beschikt over de mogelijkheid de aanvraag voor u bij het e-loket van het RVO te verzorgen.

Wanneer komt u in aanmerking?

De soorten leerlingen (doelgroepen). Deze treft u hier aan.

A: Om de subsidie aan te kunnen vragen, moet u als leerbedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wij ontvangen dan ook graag de volgende gegevens:

  • een door u getekende machtiging voor de aanvraag in 2018;
  • de IBAN-rekening waarop de subsidie gestort mag worden;
  • een kopie van de door alle partijen getekende praktijkleerovereenkomst tussen u, de onderwijsinstelling en uw leerling;
  • een opgave van het aantal weken dat de leerling, in de periode vanaf 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018 (of HBO 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018) voor u heeft gewerkt en begeleiding heeft gekregen.

B: Wat bent u verplicht in het dossier te bewaren?:

  • De praktijkleerovereenkomst (deze moet tenminste geldig zijn voor de duur van de opleiding, dit kan ook langer zijn dan één jaar);
  • U moet het aantal weken waarin de leerling begeleiding heeft ontvangen, kunnen aantonen met een aanwezigheids- en/of verzuimregistratie. Alle weken waarin de leerling in ieder geval één dag heeft gewerkt tellen mee, behalve de weken waarin de leerling niet heeft gewerkt door bijvoorbeeld ziekte of vakantie.
  • Een administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden en de wijze waarop (het deel van) de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties tot de beroepsvorming is behaald. Bijvoorbeeld met behulp van (BPV-) werkboek of evaluatie/beoordelingsverslagen
  • (Deze bewaarplicht geldt tot 5 jaar na het studiejaar waarvoor de subsidie is verstrekt).

Let op! Graag ontvangen wij de bij A genoemde informatie/documenten zoveel mogelijk tegelijkertijd. Zo kunnen wij de aanvraag tijdig en compleet voor u indienen. Mochten niet alle gevraagde stukken aanwezig zijn, zal dit leiden tot extra uitvraag van de stukken. Dit kan hogere kosten met zich meebrengen per aanvraag. Levert u niet tijdig alle stukken compleet aan? Dan kunnen wij de aanvraag helaas niet voor u indienen.

Aanvragen

De aanvragen kunnen vanaf heden tot en met 15 september 2018 (tot 17.00 uur) worden ingediend. De subsidie zal in de maand december worden uitgekeerd wanneer deze wordt toegekend.

Mocht u van onze service gebruik willen maken dan brengen wij daarvoor € 195,00 excl. btw per aanvraag in rekening. Wij moeten per leerling jaarlijks een afzonderlijke aanvraag indienen.

Neem contact op