Waarmee kunt u als ondernemer te maken krijgen:

 • Juridische gevolgen van bedrijfsopvolging
 • Opstellen noodplan bij calamiteiten
 • Werknemersparticipaties
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Overlijden
 • Pensionering
 • Echtscheiding
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
 • Bedrijf overdragen met waarborging van continuïteit
 • Noodplan
 • STAK Stichting Administratiekantoor
 • Familiestatuut
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Testament
 • Levenstestament
 • Stoppen met werken

Bedrijfsoverdracht

Guido Lenstra: ‘U denkt er ongetwijfeld over na hoe, wanneer en aan wie u uw bedrijf straks wilt overdragen. Misschien heeft u een opvolger in gedachten, maar misschien ook niet. Bedrijfsopvolging is in elk geval een traject dat u bijtijds moet starten, ook omdat een bedrijfsoverdracht allerlei juridische, fiscale, financiële maar ook emotionele gevolgen heeft. Misschien zijn er wel mogelijkheden waar u tot nu toe niet bij stil stond. Zoals werknemersparticipaties, want ook dat kan een manier zijn om de toekomst van uw bedrijf veilig te stellen.

Eén ding is duidelijk, een bedrijfsoverdracht is niet iets wat u even achter de computer regelt. Daarvoor zijn gesprekken met meerdere partijen nodig, maar ook voldoende tijd om de te nemen stappen goed te overdenken.’

mr. Guido Lenstra
Belastingadviseur

STAK

Wij kunnen uw bedrijfsoverdracht begeleiden, zowel op fiscaal als op juridisch gebied. Belangrijk is natuurlijk dat de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd blijft. Wij kennen de mogelijkheden. Zoals de STAK (Stichting Administratiekantoor), waarmee u de zeggenschap over uw familiebedrijf behoudt, maar uw kinderen wel recht op de winst van het bedrijf hebben. Binnen de STAK is het ook mogelijk om een opvolgend bestuur aan te stellen. Bent u om wat voor reden niet in staat om uw bedrijf te leiden, dan blijft uw onderneming wel doordraaien. Een STAK is niet alleen bedoeld voor familiebedrijven. Ook als sprake is van een management- of een personeelsparticipatie, kunt u met een STAK werken.

Een ander belangrijk middel dat u kunt inzetten bij uw bedrijfsoverdracht is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Via deze faciliteit is het mogelijk om uw bedrijf belastingvrij of tegen een zeer gunstig belastingtarief aan iemand te schenken.

Huwelijkse voorwaarden en testament

Patty van Veldhuizen: ‘Voor de continuïteit van uw onderneming is het ook belangrijk om testamentair te laten vastleggen wat er met uw aandelen of met uw onderneming gebeurt na uw overlijden. Regelt u dat van tevoren niet goed, dan hebben uw nabestaanden bijvoorbeeld geen recht op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit en betalen ze meer belasting over het vermogen dat ze van u erven. Ook is het verstandig om eventuele huwelijkse voorwaarden regelmatig opnieuw te bekijken en zo nodig aan te laten passen. Al deze juridische documenten moeten goed op elkaar zijn afgestemd, zodat de continuïteit van uw onderneming altijd is gewaarborgd.’

mr. Patty van Veldhuizen
Belastingadviseur

Noodplan

Guido Lenstra: ‘Wij kunnen het niet vaak genoeg benadrukken, leg vast wat er moet gebeuren als u plotseling uitvalt. Wie is dan bijvoorbeeld uw (tijdelijke) opvolger? Weet iedereen welke afspraken u met uw klanten en leveranciers heeft? Wie heeft de pincodes? Om ervoor te zorgen dat uw onderneming in zo’n moeilijke periode toch door kan blijven draaien, is het goed om de antwoorden op dit soort vragen vast te leggen. Wij ontwikkelden daarvoor een Noodplan-tool waarin deze en nog veel meer vragen aan de orde komen. Eenmaal ingevuld, kunt u dit Noodplan veilig opbergen in uw digitale kluis. Dit Noodplan heeft geen juridische waarde, maar is wel een document waarin tal van praktische zaken beschreven staan. Bovendien vormt het een goede aanleiding om al uw zaken weer eens tegen het licht te houden en na te gaan of u alles goed heeft geregeld.’

mr. Guido Lenstra
Belastingadviseur