Waarmee kunt u te maken krijgen:

 • Uw eigen woning
 • Tweede huis/vakantiewoning
 • Auto van de zaak privé of zakelijk
 • Echtscheiding
 • Pensionering
 • Vermogensoverdracht
 • Inkomsten in Box 3 of in uw BV?
 • Keuze rechtsvorm: BV, VOF of eenmanszaak?
 • Optimale groepsstructuur
 • Vrijgestelde beleggingsinstelling
 • Inkomensoptimalisatie
 • Ondernemers- en investeringsfaciliteiten
 • Subsidies
 • Voorkomen verliesverdamping
 • Spaar-BV
 • Deelnemingsvrijstelling
 • Gebruikelijk loon
 • Ter beschikkingstellingsregeling
 • Werkruimte

Vermogen in Box 3 of in uw BV?

Moonling Liu: ‘Wij zien in de praktijk dat ondernemers niet altijd optimaal gebruik maken van de bestaande fiscale mogelijkheden. Door bijvoorbeeld vaste gewoontes te doorbreken, is het mogelijk om meer rendement uit uw vermogen te halen.

Stel dat u wilt gaan beleggen. Bijvoorbeeld door een lening te verstrekken, een effectenportefeuille aan te kopen of vermogen te laten renderen op bank- of spaartegoeden. Dan moet u bepalen waar u deze inkomsten gaat onderbrengen: in Box 3 of in een BV. Wat is dan vanuit fiscaal oogpunt voor u de beste optie? Een eenduidig antwoord is hierop niet te geven. Dat hangt namelijk af van allerlei factoren, zoals de hoogte en de aard van uw vermogen en van het te verwachten rendement. Bovendien zijn er ook nog andere mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld vanuit privé een bedrag lenen aan uw BV of komt u wellicht in aanmerking voor een vrijgestelde beleggingsinstelling. En natuurlijk speelt ook uw persoonlijke voorkeur een rol. Wij gaan graag met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden. Samen met u zoeken we de meest optimale situatie.’

Moonling Liu Msc
Belastingadviseur

Meest geschikte rechtsvorm

Guido Lenstra: ‘Vanaf de start van uw onderneming moet u voor de meest geschikte rechtsvorm kiezen. Wordt het een eenmanszaak, een VOF of een BV? En wat zijn dan de voor- en nadelen? Wat zijn de fiscale en de juridische implicaties? En wat is voor u de meest gunstige optie? Een BV levert over het algemeen pas voordeel op bij een winst vanaf € 130.000, maar het beperken van de aansprakelijkheid kan ook een belangrijke reden zijn om te kiezen voor een BV. Een eenmanszaak en een VOF zijn qua juridische structuur een stuk eenvoudiger. Bovendien maakt u dan aanspraak op allerlei ondernemers- en investeringsfaciliteiten, zoals de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek.

En niet alleen bij de start van uw onderneming, maar ook als u nieuwe investeringen gaat doen of nieuwe ondernemingsactiviteiten gaat uitvoeren, speelt opnieuw de vraag welke rechtsvorm het meest geschikt is. Het zal duidelijk zijn, voor elke ondernemer is de situatie anders. Samen met u onderzoeken wij voor u de beste optie.’

mr. Guido Lenstra
Belastingadviseur

Auto privé of zakelijk?

Patty van Veldhuizen: ‘De auto privé of zakelijk aanschaffen, dat is een vraag die bij veel ondernemers speelt. Want hoe zit het met de fiscale bijtelling, de afschrijving over uw auto en het terugvorderen van de BTW? De keuze voor privé of zakelijk is afhankelijk van het aantal kilometers dat u zowel zakelijk als privé rijdt. Op basis hiervan kunnen wij snel berekenen welke keuze voor u de beste is.’

mr. Patty van Veldhuizen
Belastingadviseur

‘Uw optimale inkomen’

Guido Lenstra: ‘Om snel te achterhalen wat er binnen uw onderneming speelt, niet alleen op de korte termijn, maar ook verder in de toekomst, zetten we onze fiscale scan in. Op basis hiervan kunnen we u bijvoorbeeld vertellen welke kostenposten u kunt verwachten. Of wat het wel of niet afdragen van bepaalde premies voor gevolgen heeft op de langere termijn. Om die brede blik op uw onderneming te houden, werken we uiteraard nauw samen met de andere disciplines binnen FACET, zoals de accountants en onze collega’s van de loonafdeling.’

mr. Guido Lenstra
Belastingadviseur