Waarmee kunt u als ondernemer te maken krijgen:

 • Aanleggen en onderhouden van personeelsdossiers
 • Invullen van loonbeslagen, werkgeversverklaringen en overige formulieren
 • Correspondentie zoals aanzegbrieven, officiële waarschuwingen, etc.
 • Voorbereiden, voeren en uitwerken van (beoordelings- en functionerings)gesprekken
 • Vraagbaak zijn voor uw personeel
 • Zorgen voor ondersteuning van uw HR-/P&O-medewerker
 • Gesprekken voeren met uw werknemers over een meer klantgerichte samenwerking
 • Verbeteren van uw gesprekstechnieken
 • Opzetten van een functionerings- en beoordelingssysteem dat past bij uw onderneming
 • Ontwikkelen van de talenten van uw medewerkers
 • Opstellen van competentie- en functieprofielen
 • Opstellen personeels-, arbeidsvoorwaarden-, ziekteverzuim- en/of autoreglementen, e.d.

Uw zieke werknemer

Ilke ter Horst: ‘Soms duurt het ziekteverzuim van een werknemer langer dan verwacht. Vervelend voor hem of voor haar, maar ook voor u als werkgever. Bovendien treedt na enige tijd automatisch de Wet Poortwachter in werking en moet u als werkgever aan allerlei verplichtingen voldoen. Een ingewikkeld traject, waar u waarschijnlijk niet dagelijks mee te maken heeft. Wij kennen alle “ins and outs” van die wet en kunnen u daar over informeren en adviseren.’