Waarmee kunt u te maken krijgen:

  • Uitsluiten koude kant
  • Huwelijkse voorwaarden
  • Schenken onder schuldigerkenning
  • Testament
  • Levenstestament
  • Schenkingsplan
  • Geld schenken tijdens leven
  • Digitale kluis
  • Noodplan

Fiscale mogelijkheden en vrijstellingen

Moonling Liu: ‘U wilt een deel van uw vermogen schenken, bijvoorbeeld aan uw kinderen. Maar u wilt natuurlijk wel voldoende geld overhouden om ook na uw pensionering het leven te blijven leiden dat u voor ogen heeft. Wat zijn dan de fiscale mogelijkheden en hoe maakt u optimaal gebruik van vrijstellingen? Heeft u eenmaal duidelijk voor ogen op welke manier u uw vermogen wilt overdragen, dan is het goed om dat vast te leggen in een schenkingsplan. Want als u schenkt bij leven, kunt u dat tegen een belastingtarief van 10% doen, in plaats van de 20% die geldt na overlijden.’

 
Moonling Liu Msc
Belastingadviseur

Testament en huwelijkse voorwaarden

Guido Lenstra: ‘Heeft u een goed testament, dan weet u zeker dat uw bezittingen na uw overlijden volgens uw wensen en fiscaal gunstig worden verdeeld. Heeft u dat testament nog niet? Dan is het zaak dat zo spoedig mogelijk in gang te zetten. En hoe staat het met eventuele huwelijkse voorwaarden? Matchen die nog met uw huidige situatie? Allemaal zaken die belangrijk zijn om over na te denken als u uw vermogen fiscaal zo gunstig mogelijk wilt overdragen.’

mr. Guido Lenstra
Belastingadviseur