Zonnepanelen niet mee in WOZ-waarde

By 4 december 2018Nieuws

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat zonnepanelen meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een pand. De Tweede Kamer is het hier niet mee eens en wil hier een einde aan maken. Een motie met een dergelijke strekking is aangenomen en zal naar verwachting door het kabinet worden uitgevoerd.

Let op! Dat de zonnepanelen bij een verhuizing kunnen worden gedemonteerd en meegenomen naar de nieuwe woning, is volgens het hof niet relevant.

Verduurzaming

De motie van de Tweede Kamer verzoekt het kabinet ook andere vormen van verduurzaming van een pand in de toekomst vrij te stellen voor de WOZ-waarde. Tot nu toe leidden dergelijke investeringen, zoals isolatie en dubbele beglazing, standaard tot een hogere WOZ-waarde. Het is dan ook de vraag hoe aan deze motie uitvoering zal worden gegeven.

Bedrijfspanden?

De vrijstelling voor zonnepanelen moet in beginsel ook gaan gelden voor bedrijfspanden. Ook bij bedrijfspanden leidt een investering in zonnepanelen namelijk tot een hogere WOZ-waarde.

Gemeente kan nu al vrijstellen

Gemeenten kunnen overigens nu ook al zonnepanelen vrijstellen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een pand. Dit moet dan in de gemeentelijke verordening zijn vastgelegd.

Gering financieel effect

Overigens zal het effect van de vrijstelling slechts gering zijn. Afhankelijk van het gemeentelijke tarief en de waarde van de zonnepanelen, zal het financiële effect voor de OZB-heffing in de meeste gevallen niet meer dan een tientje per jaar bedragen.

Eigenwoningforfait

Overigens leidt een lagere WOZ-waarde ook tot een lager eigenwoningforfait. Voor 2019 is dit voor de meeste woningen 0,65% van de WOZ-waarde. Bij een stijging van de WOZ-waarde met bijvoorbeeld € 4.000 door de investering in zonnepanelen, levert dit een hoger eigenwoningforfait van € 26 op.

Ingangsdatum onbekend

Het is nog niet bekend wanneer de gewenste wijziging zal ingaan.

Heeft u vragen over de beoogde vrijstelling voor zonnepanelen, neem dan contact met ons op.

FACET Accountants & Adviseurs is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.

Om deze website optimaal te benutten maken wij gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u op "Accepteren" klikt, stemt u daarmee in. Lees hier onze Privacy verklaring

Sluit informatie