Op deze pagina vindt u onze klokkenluidersregeling, klachtenprocedure, algemene voorwaarden, gedragscode, (e-mail)disclaimer, proclaimer website, privacyverklaring en cookieverklaring.

Klokkenluidersregeling

FACET heeft net als elke accountantsorganisatie een klokkenluidersregeling conform artikel VAO 27. De melder is gewaarborgd onder onze klokkenluidersregeling.

U kunt contact opnemen met onze vertrouwenspersonen, waarvoor Nita van Harskamp het aanspreekpunt is.

Klachten

Wanneer een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen heeft/hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van FACET Accountants en Adviseurs of FACET Audit dan kan/kunnen deze zich wenden tot onze directie (Cees KwakernaakWim de Jong of Cor van Marle) of onze compliance officer.

Klik hier voor onze klachtenregeling.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor onze algemene leveringsvoorwaarden (pdf).

Gedragscode

Wij werken volgens onze gedragscode. Integriteit, respect en teamwork zijn onze kernwaarden. Deze kernwaarden gaan binnen onze dienstverlening hand en hand met plezier in het werk en een servicegerichte instelling. Ons motto is: ‘geen woorden maar daden’.

Klik hier voor onze gedragscode

(Email)disclaimer

Klik hier voor onze disclaimer en onze emaildisclaimer.

Proclaimer website

Klik hier voor de proclaimer van onze website.

Privacyverklaring

Klik hier voor onze privacyverklaring.

Cookieverklaring

Klik hier voor onze cookieverklaring.